HTEnergy patrí do skupiny HTMAS group, ktorá okrem iných činností distribuuje a dodáva energiu od roku 2008.

Spoločnosť sa venuje vývoju softvérových aplikácií a poradensko-konzultačnej činnosti primárne v oblasti energetiky. V prípade požiadavky klienta vieme kompletne zabezpečiť založenie a prevádzkovanie MDS.

Ponúkame stabilnú podporu odborníkov pôsobiacich v oblasti energetiky, špecialistov - analytikov, orientujúcich sa v tejto oblasti a konzultantov pracujúcich s energetickou problematikou.

Toto všetko je zárukou, že získate partnera, ktorý Vám poskytne služby podporujúce a rozvíjajúce plnenie legislatívnych povinností nevyhnutných pre Vaše podnikanie.