HTMetrix Basic

HTMetrix Basic je služba pre výrobcov elektriny, ktorá podľa vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. zabezpečuje denné nahlasovanie príslušných dát. Využitie služby HTMetrix Basic Vás odbremení od nutnosti prevádzkovať výpočtovú techniku a softvérové vybavenie potrebné pre automatizovanú správu meraných údajov.

HTMetrix Basic ponúka:

  • Automatizovaný zber údajov z elektromerov.
  • Výpočet vlastnej spotreby a ostatnej vlastnej spotreby.
  • Automatizované zasielanie údajov na OKTE, SEPS a RDS.
  • Sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovanie do systému.

HTMetrix Advance

HTMetrix Advance je produkt spoločnosti HTEnergy ponúkaný formou služby, ktorý vznikol na základe prevádzkových potrieb vlastnej MDS, a ktorý bol po úprave príslušnej legislatívy upravený pre potreby nasadzovania inteligentných meracích systémov podľa vyhlášky 358/2013 Z.z. Ministerstva hospodárstva SR.
Systém HTMetrix zabezpečuje prepojenie zberu údajov z meradiel, ich automatizované spracovanie a zasielanie do OKTE, SEPS a RDS a tiež sprístupnenie koncovým odberateľom.

HTMetrix Advance - služba pre MDS:

  • Zber údajov.
  • Správa meraných údajov.
  • Reporting.
  • Fakturácia.
  • Manažérske prehľady.
  • Zákaznícky portál.

POŠLITE NÁM SVOJ DOPYT

Ďakujeme za váš záujem o naše služby. Pošlite nám svoj dopyt a my vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.