HT Metrix

HTMetrix je komplexné riešenie pre automatizovanú správu meraných údajov z elektromerov. 

Ponúka pre výrobcov elektriny a pre prevádzkovateľov MDS zasielanie informácií o výrobe elektriny, o stratách a vlastnej spotrebe v MDS, ako aj automatizovaný zber, spracovanie a zasielanie údajov z odberných a odovzdávacích miest (OOM).

Zozbierané informácie sa exportujú do IS OKTE, RDS a SEPS.

Slúži na prípravu fakturačných podkladov, výstupov a prehľadov.

Notebook, počítač s ukážkami softvéru HT Metrix Basic. Zber údajov, sledovanie a spracovanie dát.

HT Metrix Basic

HTMetrix Basic je služba pre výrobcov elektriny, ktorá podľa vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z.z. zabezpečuje denné nahlasovanie príslušných dát. Využitie služby HTMetrix Basic Vás odbremení od nutnosti prevádzkovať výpočtovú techniku a softvérové vybavenie potrebné pre automatizovanú správu meraných údajov.

HT Metrix Basic ponúka

Automatizovaný zber údajov z elektromerov.
Automatizované zasielanie údajov na OKTE, SEPS a RDS.
Výpočet vlastnej spotreby a ostatnej vlastnej spotreby.
Sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovanie do systému.

HT Metrix Advance

HTMetrix Advance je produkt spoločnosti HTEnergy ponúkaný formou služby, ktorý vznikol na základe prevádzkových potrieb vlastnej MDS, a ktorý bol po úprave príslušnej legislatívy upravený pre potreby nasadzovania inteligentných meracích systémov podľa vyhlášky 358/2013 Z.z. Ministerstva hospodárstva SR.

Systém HTMetrix zabezpečuje prepojenie zberu údajov z meradiel, ich automatizované spracovanie a zasielanie do OKTE, SEPS a RDS a tiež sprístupnenie koncovým odberateľom.

HT Metrix Advance – služba pre MDS

Zber údajov
Reporting
Manažérske prehľady
Správa meraných údajov
Fakturácia
Zákaznícky portál
Notebook, počítač s ukážkami okien zo softvéru HT Metrix Advance. Zber údajov a ich následné spracovanie.

Pošlite nám Váš dopyt

Ďakujeme za Váš záujem o naše služby. Pošlite nám Váš dopyt a my vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.

© 2021 HTEnergy s.r.o. | Všetky práva vyhradené.