Čistiareň odpadových vôd

Spoločnosť HTEnergy s.r.o. je prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a neverejnej kanalizácie a v rámci HMC Technologického Parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici zabezpečuje čistenie odpadových vôd a prečerpávanie dažďových vôd.

Legislatíva

Čistiareň odpadových vôd

Cenník

Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a
prečerpávanie dažďovej vody.

Obdobie Cena dodávky pitnej vody Cena stočného PDF
2021 1,201 €/m³ 2,10 €/m³ Cenník 2021
2020 1,201 €/m³ 2,10 €/m³ Cenník 2020
2019 1,201 €/m³ 2,10 €/m³ Cenník 2019
2018 1,201 €/m³ 2,10 €/m³ Cenník 2018
2017 1,0741 €/m³ 2,10 €/m³ Cenník 2017

*ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty

Pošlite nám Váš dopyt

Ďakujeme za Váš záujem o naše služby. Pošlite nám Váš dopyt a my vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.

© 2021 HTEnergy s.r.o. | Všetky práva vyhradené.