Ako sa vyhnúť pokutám za nesplnenie legislatívnych povinností v oblasti fotovoltiky?

Ako firma venujúca sa výrobe elektriny pomocou fotovoltiky, je dôležité dodržiavať určité legislatívne povinnosti podľa URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví). Ignorovanie týchto povinností môže viesť k pokutám v rozmedzí od 500 do 100 000 EUR.

Povinnosti zahŕňajú:

 • registračné údaje o zariadení na výrobu elektriny,
 • oznámenie o evidencii ZVOE a ZVOP za rok 20.. v zmysle Zákona o regulácii č. 250/ 2012 Z. z.,
 • evidencia zraniteľných odberateľov ZROE,
 • vyhodnotenie štandardov kvality,
 • povinnosti regulovaného subjektu podľa Zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach § 29 ods. 1 písm. i),
 • štatistické údaje v zmysle ŠÚ SR Č. Vk 147/22,
 • oznámenie v zmysle zákona č. 251/212 Z.z. § 96,
 • údaje v zmysle správy podľa § 2 písm. j), § 3 písm. j),
 • reporty podľa Vyhlášky MH SR 13/2016 Z.z.,
 • údaje v zmysle vyhlášky 446/2021 za rok 2022,
 • hlásenie výrobcu elektriny v zmysle § 27 ods. 2 písm. r) zákona 251/2012 Z. z.,
 • vyhláška 18/2017 §12 ods.13,
 • hlásenie Ministerstva hospodárstva 193/2014,
 • prevádzkový poriadok,
 • hlásenie výrobcov Zákon č. 251/2012 §27ods.2, písm. q),
 • hlásenie Zákon č. 251/2012 Z.z. § 31 ods. 4 písm. c) a § 64 ods. 14 písm. b),
 • prolongácia,
 • predikcie,
 • OKTE, TDO,
 • oznámenia o dodávke a distribúcii,
 • záruky pôvodu,
 • hlásenia výrobcov v zmysle Zákona č. 251/2012,
 • doplatky a výkup OKTE a ďalšie povinnosti na vyžiadanie
 • povinnosť registrovať sa na colnom úrade

Je nevyhnutné byť vždy aktuálny v oblasti najnovších regulácii a dodržiavať ich, aby ste sa vyhli možným pokutám. Aj preto sme tu pre Vás my, aby sme Vám pomohli a poradili ako sa navigovať týmto komplexným procesom. Zabezpečte, aby vaša firma dodržiavala všetky potrebné povinnosti a vyhla sa tak pokutám.

© 2024 HTEnergy s.r.o. | Všetky práva vyhradené.